Blog Image

Mötesplats Svenskt VägCentrum

Välkommen!

Här kan Du följa diskussioner om allt som berör vägbeläggningar och gärna kommentera. Du är också välkommen med egna inlägg. Ta gärna en titt på www.vagcentrum.se om Du inte redan har varit där.

Allt Du behöver göra är att be om inloggning via hemsidans kontaktuppgifter.

Certifiering av föryngringsoljor

Bitumenreologi Posted on 2015-06-12 23:59:01

Certifiering av föryngringsoljor för allmänt bruk måste komma igång med det snaraste. Ämnen som inte redovisas med säkerhetsdatablad eller inte är allmänt tillgängliga bör inte godtas. Arbetet måste ske i samverkan inom branschen och med finansiering från väghållarsidan. Ägarna av asfalten och de som initierar borttagningen har ansvar för att kretsloppet fullföljs med bästa möjliga teknik och att den finansieras.

Sänd en hälsning med hemsidans kontaktuppgifter, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.Hur granulatet blir till guld.

Återvinning Posted on 2015-06-12 23:57:29

Det låter som alkemi men certifierad föryngringsolja gör faktiskt guld av asfaltgranulat. Dessutom är det enda sättet att göra ny asfalt av 100 % returasfalt.

Sänd en hälsning med hemsidans kontaktuppgifter, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.Returasfaltens värde

Återvinning Posted on 2015-06-12 23:55:37

Hört på restaurant: – Vaktmästar’n! Den här kycklingen ser inte bra ut! – Det är värre än så, herr’n, den är död. På samma sätt är det med returasfalt, den ser inte bra ut och den är död. Men den går att återuppliva. Hjärtstartaren heter föryngringsmedel.

Sänd en hälsning med hemsidans kontaktuppgifter, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.Modern viskositetsmätning

Bitumenreologi Posted on 2015-06-12 23:53:56

Ett teknikskifte är på gång när det gäller att mäta bitumens viskositet med en nygammal metod. Rotationsviskosimetern, RVB, som har funnits sedan 1930-talet har fått en renässans genom förbättrad precision, datoriserad styrning och datainsamling och programmerad körning.

Sänd en hälsning med hemsidans kontaktuppgifter, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.MFB – den nya Kalltekniken

Kallteknik och MFB Posted on 2015-06-12 23:52:30

MFB, Mjuka Flexibla Beläggningar, är samlingsnamnet för alla gamla och nya beläggningstyper för lågtrafikerade vägar långt från varmblandningsverken.

Sänd en hälsning med hemsidans kontaktuppgifter, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.Kalltekniken – ett avslutat kapitel?

Kallteknik och MFB Posted on 2015-06-12 23:51:20

1975 inleddes en ny era – Kalltekniken – som var tänkt att revolutionera beläggningstekniken. Under 15 år satsades stort och helhjärtat från både branschen och vägmyndigheterna. I början av 1990-talet tog det slut. Varför?

Sänd en hälsning med hemsidans kontaktuppgifter, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.Optimal tillverkningstemperatur

Tillverkning och utläggning Posted on 2015-06-12 23:49:41

Asfaltens paradox är att en produkt som är så intimt förknippad med värme också är ett värmekänsligt material. Om stenmaterialet värms till för hög temperatur riskerar den tillförda bitumensorten att destilleras till en hårdare kvalitet. Funktionen försämras och hållbarheten förkortas genom accelererad åldring.

Sänd en hälsning med hemsidans kontaktuppgifter, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.Asfaltåtervinningens dilemma

Återvinning Posted on 2015-06-12 23:33:08

Alla vet att asfalt kan återvinnas och många håller på med det men få vet hur man gör. Misslyckad återvinning drabbar köparna av asfalt, inte omedelbart men förr eller senare. Problemet är att det kostar att göra det rätt och en operatör mitt i tillverkningskedjan vill inte ta det på sig om inte kostnaden kan täckas upp eller att det leder till andra fördelar.

Sänd en hälsning med hemsidans kontaktuppgifter, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.