Inte bara bituminets egenskaper ger asfalten dess karaktär utan än mer egenskaperna hos asfaltbruket. Det påverkas till största delen av bitumenet men också av fillrets mängd och sammansättning. Bruket kan ha volymandelarna 60/40 av bitumen och filler och tillsammans utgöra 15-25 volymprocent av asfalten.

Sänd en hälsning med hemsidans kontaktuppgifter, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.