Blog Image

Mötesplats Svenskt VägCentrum

Välkommen!

Här kan Du följa diskussioner om allt som berör vägbeläggningar och gärna kommentera. Du är också välkommen med egna inlägg. Ta gärna en titt på www.vagcentrum.se om Du inte redan har varit där.

Allt Du behöver göra är att be om inloggning via hemsidans kontaktuppgifter.

Bindemedlet i asfalt – bitumen eller bruk

Bitumenreologi Posted on 2015-06-13 00:03:27

Inte bara bituminets egenskaper ger asfalten dess karaktär utan än mer egenskaperna hos asfaltbruket. Det påverkas till största delen av bitumenet men också av fillrets mängd och sammansättning. Bruket kan ha volymandelarna 60/40 av bitumen och filler och tillsammans utgöra 15-25 volymprocent av asfalten.

Sänd en hälsning med hemsidans kontaktuppgifter, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.Certifiering av föryngringsoljor

Bitumenreologi Posted on 2015-06-12 23:59:01

Certifiering av föryngringsoljor för allmänt bruk måste komma igång med det snaraste. Ämnen som inte redovisas med säkerhetsdatablad eller inte är allmänt tillgängliga bör inte godtas. Arbetet måste ske i samverkan inom branschen och med finansiering från väghållarsidan. Ägarna av asfalten och de som initierar borttagningen har ansvar för att kretsloppet fullföljs med bästa möjliga teknik och att den finansieras.

Sänd en hälsning med hemsidans kontaktuppgifter, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.Modern viskositetsmätning

Bitumenreologi Posted on 2015-06-12 23:53:56

Ett teknikskifte är på gång när det gäller att mäta bitumens viskositet med en nygammal metod. Rotationsviskosimetern, RVB, som har funnits sedan 1930-talet har fått en renässans genom förbättrad precision, datoriserad styrning och datainsamling och programmerad körning.

Sänd en hälsning med hemsidans kontaktuppgifter, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.