Blog Image

Välkommen till Mötesplats Svenskt VägCentrum

Välkommen!

Här kan Du följa diskussioner om allt som berör vägbeläggningar och gärna kommentera. Du är också välkommen med egna inlägg. Ta gärna en titt på www.vagcentrum.se om Du inte redan har varit där.

Allt Du behöver göra är att be om inloggning i ett mejl till per.tyllgren@vagcentrum.se eller ta kontakt per telefon, +46 706667299.

Stenkolstjära i vägbeläggningar – en felbedömd fråga

Återvinning Posted on 2020-11-07 15:27:03

Asfalt har använts problemfritt på våra vägar i mer än 100 år. Enda gången en relevant diskussion kan uppstå kring hälsa och miljö är när gamla beläggningar med stenkolstjära bryts upp. Den användes under några decennier i tankbeläggningar och som vidhäftningsmedel fram till början av 1970-talet, då tillverkningen av koks och stadsgas upphörde. Stenkolstjära innehåller ämnesgrupper som klassificeras som cancerframkallande men det handlar om teoretiska risker, inte verkliga. Inga hälsovådliga effekter har kunnat påvisas. En lång rad undersökningar med provtagningar på vatten och intilliggande jordar uppvisar inga utlakade ämnen. Den definierade ämnesgruppen 16 PAH, som delvis består av cacerklassificerade ämnen, utgör 30 % och sitter helt fast i stenkolstjäran och kan inte transporteras vidare med vatten. Enda möjligheten till migrering är i form av materialpartiklar. I den formen kan de upptäckas i spektroskopiska materialanalyser. En förekomst av 300 ppm 16 PAH svarar till 1/1000-del stenkolstjära i rent stenmaterial. Oavsett noterad mängd stenkolstjära lakas inga ämnen ut och utgör inget hot mot hälsa eller miljö. 1000 gånger 0 är fortfarande 0. En omfattande hälsostudie av asfaltarbetare från den aktuella perioden uppvisar ingen överfrekvens av relevanta cancerformer. Gruppen var tvärtom friskare än andra byggnadsarbetare och framförallt den genomsnittliga befolkningen. Trots detta bedöms stenkolstjära i ytterst små mängder i partikelform vara skäl nog till deponering och till och med för destruktion. Det orsakar fullkomligt onödiga kostnader och medför kapitalförstöring istället för återvinning av prima stenmaterial, som skulle bespara uttag av motsvarande mängd nytt berg. Varför envisas miljömyndigheterna med att framhålla risker som inte finns? Det är ett slöseri med skattemedel och hindrar ett angeläget cirkulärt miljöarbete.Grus i kretsloppet

Återvinning Posted on 2016-07-10 13:44:32

Kruxet i all återvinning är att restprodukter uppstår i tid och rum utan koppling till möjlig avsättning. Ofta är processerna i otakt. Det behöver åtgärdas på något sätt och den som gör det måste få betalt för arbetet. Ett fungerande kretslopp bygger därför på att alla berörda parter accepterar detta och verkar för att kedjan håller från första till sista länk. En enda svag länk drabbar alla.Hur granulatet blir till guld.

Återvinning Posted on 2015-06-12 23:57:29

Det låter som alkemi men certifierad föryngringsolja gör faktiskt guld av asfaltgranulat. Dessutom är det enda sättet att göra ny asfalt av 100 % returasfalt.

Sänd en hälsning till per.tyllgren@vagcentrum.se, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.Returasfaltens värde

Återvinning Posted on 2015-06-12 23:55:37

Hört på restaurant: – Vaktmästar’n! Den här kycklingen ser inte bra ut! – Det är värre än så, herr’n, den är död. På samma sätt är det med returasfalt, den ser inte bra ut och den är död. Men den går att återuppliva. Hjärtstartaren heter föryngringsmedel.

Sänd en hälsning till per.tyllgren@vagcentrum.se, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.Asfaltåtervinningens dilemma

Återvinning Posted on 2015-06-12 23:33:08

Alla vet att asfalt kan återvinnas och många håller på med det men få vet hur man gör. Misslyckad återvinning drabbar köparna av asfalt, inte omedelbart men förr eller senare. Problemet är att det kostar att göra det rätt och en operatör mitt i tillverkningskedjan vill inte ta det på sig om inte kostnaden kan täckas upp eller att det leder till andra fördelar.

Sänd en hälsning till per.tyllgren@vagcentrum.se, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.