Asfaltens paradox är att en produkt som är så intimt förknippad med värme också är ett värmekänsligt material. Om stenmaterialet värms till för hög temperatur riskerar den tillförda bitumensorten att destilleras till en hårdare kvalitet. Funktionen försämras och hållbarheten förkortas genom accelererad åldring.

Sänd en hälsning med hemsidans kontaktuppgifter, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.