Blog Image

Mötesplats Svenskt VägCentrum

Välkommen!

Här kan Du följa diskussioner om allt som berör vägbeläggningar och gärna kommentera. Du är också välkommen med egna inlägg. Ta gärna en titt på www.vagcentrum.se om Du inte redan har varit där.

Allt Du behöver göra är att be om inloggning via hemsidans kontaktuppgifter.

Optimal tillverkningstemperatur

Tillverkning och utläggning Posted on 2015-06-12 23:49:41

Asfaltens paradox är att en produkt som är så intimt förknippad med värme också är ett värmekänsligt material. Om stenmaterialet värms till för hög temperatur riskerar den tillförda bitumensorten att destilleras till en hårdare kvalitet. Funktionen försämras och hållbarheten förkortas genom accelererad åldring.

Sänd en hälsning med hemsidans kontaktuppgifter, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.Asfaltåtervinningens dilemma

Återvinning Posted on 2015-06-12 23:33:08

Alla vet att asfalt kan återvinnas och många håller på med det men få vet hur man gör. Misslyckad återvinning drabbar köparna av asfalt, inte omedelbart men förr eller senare. Problemet är att det kostar att göra det rätt och en operatör mitt i tillverkningskedjan vill inte ta det på sig om inte kostnaden kan täckas upp eller att det leder till andra fördelar.

Sänd en hälsning med hemsidans kontaktuppgifter, avvakta inbjudan, logga in och läs mer.« Previous