De flesta möten berikar tillvaron men ett är oönskat och bara störande, det mellan trafikanter och vägarbetare. En av parterna är väl förtrogen med situationen och vill vara ifred, den andre hade ingen aning om mötet en halv minut tidigare och vill bara komma vidare. Det säger sig självt att mötet måste organiseras på något sätt och det sker med olika arrangemang från arbetsplatsens sida. Allt förutsätter att fordonsföraren snabbt uppfattar situationen. Man kan inte vara tydlig nog. En viktig detalj är vägarbetarnas utstyrsel och färgsättning.

Långt tillbaka i människans evolution skapades en särskild känslighet för den röda färgen. Den betyder: Se upp! Bedöm situationen! Reaktionen är omedelbar och aktiverar amygdala. Varför alla vägarbetare, särskilt asfaltarbetare, idag inte bär heltäckande färger från den röda färgskalan är obegripligt. Så var det fram till för tiotalet år sedan när något hände.

Idag är modefärgen för de som vill synas i olika sammanhang limegrönt. Färgen dök upp i samband med provning av fluorescerande tyger, som omvandlar solljusets osynliga ultravioletta strålning till synligt ljus. Det ger ytan en särskild lyster. SP i Borås konstaterade att limegrönt på sådana tyger hade högst luminansvärde, dvs lyste mest under solljus. Men ungefär samma luminansvärde hade orange färg, som tillhör den röda färgskalan. Varför fick då den limegröna kulören sådant genomslag? Jo, enligt en del utredare ser färgblinda båda kulörerna i grått men den limegröna i något ljusare nyans. Dessutom kontrasterar den limegröna färgen bjärt mot murriga bakgrunder i tätorter. Londons Bobbies var först med att använda västar i den här kulören. Däremot kontrasterar limegrönt betydligt sämre mot den gröna naturen och mot snö. En tung invändning mot limegrönt som varselfärg är att kulören saknar budskap. Vår reptilhjärna ser ingen anledning att reagera på den. Den aspekten är viktigare än någonsin i dagens svenska trafikmiljö med textande, surfande och telefonerande fordonsförare och cyklister, där framförandet av fordonet överlämnats till just – reptilhjärnan.

Vägarbetare har en särställning bland alla som behöver synas. Säkerheten hänger på att de reflexmässigt uppfattas av trafikanter som passerar helt nära. Ge dem därför tillbaka varselfärgen för vägarbetare framför andra – orange.

Mer om säkert asfaltarbete på väg finns i följande folder: